Úvod

Název: Svaz zdravotně postižených Rakovník, zapsaný spolek
Typ    : zapsaný spolek
IČO   : 47013133
Bank.spojení: Poštovní spořitelna, ČSOB a.s.
Č.účtu: 242800799/0300
Datum vzniku: 2.11.1992
Datum zápisu: 1.1.2014 do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem  v Praze

   Svaz zdravotně postižených Rakovník  je zapsaný spolek pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Je nestátní nezisková organizace.
   Podporuje a hájí potřeby a zájmy postižených občanů a seniorů. Hlavním posláním je zkvalitňovat život lidí se zdravotním postižením a seniorů. Podporujeme jejich zapojení do společnosti, pomáháme rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Služby:
– základní poradenství
– zapůjčení kompenzačních pomůcek
– zdravotní masáže
– přednášky a besedy
– kurzy
– rekondiční tuzemské i zahraniční pobyty
– jednodenní poznávací zájezdy
– divadelní představení

Za finanční podpory:
– Krajský úřad Středočeského kraje
– Městský úřad Rakovník
– PROCTER & GAMBLE – RAKONA, s.r.o. Rakovník
– Úřad práce Rakovník

 

V souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) ohledně ochrany osobních údajů upozorňujeme, že na akcích Svazu zdravotně postižených Rakovník z. s. je pořizován fotografický záznam pro účely prezentace a archivace.
Dle uvedeného nařízení můžete požádat v odůvodněných případech o výmaz příslušného záznamu.